Professor, Environmental Psychology, Research Director Faculty of Engineering and Sustainable Development Sweden

Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen, Gävle, Sweden

University of Gavle, SE

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Personalsidor/Patrik-Sorqvist/Patrik-Sorqvist.html